Compania ROMEC GREEN este o societate infiintata cu scopul de a gestiona, in numele producatorilor de echipamente electrice si electronice, obligatiile anuale conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Despre ROMEC GREEN SRL

ROMEC GREEN are ca obiectiv realizarea unui sistem colectiv de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice si finantarea costurilor de colectare si tratare a acestor deseuri. Sistemul colectiv de preluarea a deseurilor este un sistem deschis, la care poate adera orice producator de EEE.

VALORI

 • Grija fata de mediul
  inconjurator
 • Incredere
 • Eficienta
 • Inovatie

MISIUNE

ROMEC GREEN, prin actiunile sale, isi doreste sa contribuie la protejarea mediului inconjurator si isi propune sa furnizeze solutii performante de transfer de responsabilitate cu scopul final de a atinge tintele de colectare, reutilizare, reciclare si recuperare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) prevazute de legislatia in vigoare.

SERVICII

ROMEC GREEN ofera partenerilor, in baza incheierii unui contract de transfer responsabilitate, solutii complete: inregistrarea, raportarea, declararea obligatiilor de mediu catre autoritati integrand prin transfer de responsabilitate conformarea legala pe toate fluxurile de deseuri electrice si electronice cu operatiunile de colectare si reciclare la standarde europene WEEE Labex:

 • Suport pentru intocmirea documentatiei de inregistrare la ANPM
 • Sevicii complete de colectare, transport, tratare a DEEE
 • Dotarea cu infrastructura de colectare adecvata
 • Auditare si monitorizare permanenta a proceselor
 • Sistem online de raportare si platforma soft integrata cu generare de rapoarte in timp real
 • Raportare catre autoritati
 • Consultanta cu privire la problematica de mediu, legislatie si reglementari
 • Suport pentru indeplinirea obligatiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu
 • Suport pentru realizarea auditurilor legale

Lista producatorilor Romec Green

LEGISLATIE

Legislatie nationala privind EEE/DEEE

 • Ordonanta de urgenta nr 5 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial in data 16 aprilie 2015
 • Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Ordinul  nr. 578/2006 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul 1494 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare
 • Ordin 1441/2010 garantii privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice
 • Ordinul 556 din 2006 privind marcajul specific aplicat pe piata dupa data de 31 decembrie 2006;
 • Ordinul 269 din 2019 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si DEEE
 • Ordinul 1226 din 2007 privind limitarea utilizarii anumitor substante priculoase in echipamentele electrice si electronice
 • Legea nr 211 privind regimul deseurilor – republicata
 • HG 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 • Lege 132 din 2010 – colectare selectiva institutii publice
 • Ordinul 344 din 2009 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

Legislatie europeana privind EEE/DEEE

 • Directiva DEEE (2012/19/EU) privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
 • Directiva 65 2011 a PE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 11032010 AL COMISIEI privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundari (reincarcabili) si auto
 • Directiva 2011 65 UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
 • Directiva 2006_66_2007 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
 • Directiva Europeana 96 din 2002 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
 • Regulament de punere in aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutatii EEE si DEEE echipamente electrice si electronice

STIRI

In curand vom publica mai multe stiri despre activitatea companiei noastre.

Contact

Str. Carol Knappe, nr.54, ap.3,
camera 1sector 1, Bucuresti
Telefon: 0371.479.099
E-mail: office@romec.ro